ONZE AANPAK

Om uw vragen goed te beantwoorden, hebben wij 2 sporen ontwikkeld:

Integrale vitaliteitsprogramma’s
Programma’s waarbij alle onderwerpen rondom vitaliteit en gezondheid integraal worden aangeboden. Onderstaand een voorbeeld van een integraal vitaliteitsprogramma.

Specifieke adviezen of deeloplossingen
Diensten en/of oplossingen die delen of onderdelen van vitaliteit of gezondheid belichten.  Meer hierover vindt u hier.

VitalFacts stappenplan voor vitaliteit
FASE 1: RICHTEN

Voordat een project start hebben wij graag helder met onze opdrachtgevers waar we aan beginnen. Dat betekent dat de doelstellingen en definities voor vitaliteit helder moeten zijn en duidelijk moet zijn hoe resultaten worden vastgesteld verderop in het het traject. Dit is eigenlijk het “spoorboekje” voor alle vervolgstappen.

FASE 2: METEN

Wij richten ons eerst op het verzamelen van feiten voordat we een actieplan opstellen. Een nulmeting aan het begin van het traject is voor ons een vanzelfsprekende start om feiten te verzamelen, prioriteiten vast te stellen en succes te meten aan het eind van het traject. Dat betekent dat we gegevens verzamelen over de vitaliteit door deskresearch, digitale vragenlijsten en het gebruik van wearables, apps of andere technologie.

FASE 3: WETEN

In deze stap wordt de kennis en kunde van deelnemers op niveau gebracht in een aantal op maat gemaakte workshops over eten, bewegen, slapen en ontspannen. Deelnemers nemen hier een schat aan kennis mee die het zij kunnen gebruiken in het vaststellen van persoonlijke en/of teamdoelen.

FASE 4: WILLEN

Medewerkers opleggen gezonder te leven en te werken aan hun vitaliteit werkt niet. Het “echt willen” werken aan gezondheid en vitaliteit hangt nauw samen met bewustwording, motivatie en discipline. Over deze randvoorwaarden gaan we met deelnemers in gesprek. Want deelname is nooit vrijblijvend. Als de basis op orde is gaan we persoonlijke en/of teamdoelen vaststellen met deelnemers op basis van de analyse die in de voorgaande fase is gemaakt.

FASE 5: KUNNEN

In deze stap gaat het om doen. We helpen deelnemers een situatie te scheppen waarin zij kunnen veranderen om persoonlijke of teamdoelen te halen. Daarnaast staan we stil bij welke beloningen en/of interventies bijdragen om het voor deelnemers gemotiveerd te houden. Hierbij is altijd sprake van maatwerk. Iedere situatie vraagt om andere interventies en incentives om resultaat te behalen. Samen met opdrachtgever en deelnemer wordt in deze stap bepaald wat het beste aansluit op de geformuleerde doelstellingen.

FASE 6: NAMETEN

In deze stap wordt vastgesteld wat het effect is geweest van alle inspanningen. De resultaten van stap 1 worden hierin afgezet tegenover de resultaten na de interventies. Eigenlijk wordt hier de business case rond gemaakt op basis van de eerder vastgestelde doelstellingen en prestatie-indicatoren van de organisatie. Wij maken hierbij bij voorkeur gebruik van de Value Profit Chain waarin Medewerkerswaarde, Klantwaarde en Financiële waarde als resultaten gedefinieerd worden.

FASE 7: BORGEN

Wij zien in de praktijk dat gezondheidswinst behalen 1 ding is, maar het behouden en borgen vaak lastiger is. Er zijn diverse opties voor om vitaliteit levendig te houden in de organisatie. Een strippenkaart voor diverse workshops en/of coachsessies, train-de-trainer of coaching van leidinggevenden, zijn een kleine greep uit de mogelijkheden.