PAGO

Ziekteverzuim verschilt per sector. Om risico’s in kaart te brengen, is een werkgever door het Arbobesluit verplicht om werknemers periodiek een onderzoek aan te bieden: het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Werknemers zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen. Een PAGO bij VitalFacts is gericht op het ontdekken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s voor werknemers en bedoeld om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen.