PMO

Gezondheidsproblemen van werknemers zijn soms het gevolg van de manier waarop zij leven. Persoonsgebonden factoren en de leefstijl van werknemers kunnen invloed hebben op arbeidsverzuim. Een werkgever die de gezondheid van werknemers in kaart wil brengen kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) laten uitvoeren. VitalFacts brengt met een PMO leefstijl, het werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s in kaart. Het laat zien of werknemers risico’s lopen en welke acties nodig zijn om hun inzetbaarheid te herstellen en verbeteren. De PMO richt zich dus op de risico’s voor de gezondheid op het werk, maar ook op het voorkomen van verzuim en het bevorderen van de algemene gezondheid.