ONS VERHAAL

VITALITY FOR EVERYBODY!

Wij gunnen iedereen vitaliteit en een vitaal leven. Met die missie zijn wij in 2015 uit de startblokken gegaan. Werk maken van vitaliteit in organisaties is hard nodig. In Nederland beweegt 55% te weinig, is 50% te dik, kampt 13% met burnout verschijnselen en gebruikt 6% antidepressiva en/of kalmeringsmiddelen.

In de overtuiging dat vitaliteit geen modewoord is, of soft gedoe hebben we ons eigen concept ontwikkeld waarin aandacht is voor de Vital Four: Body, Brain, Behavior en Biotope. Wij gebruiken het beste van coaching, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, technologie en big-data analyse om aantoonbaar het verschil te maken.

Werken aan vitaliteit is leuk en aantrekkelijk voor iedereen die zichzelf wil verbeteren en met meer energie door het leven wil. Sportief of onsportief, jong of oud, dik of dun, snack koning of bewuste eter, man of vrouw, dat maakt niets uit. Meedoen is laagdrempelig door een persoonlijke en leuke aanpak, waarbij de privacy van deelnemers gewaarborgd is. Door onze opdrachtgevers en deelnemers intensief te betrekken bij alles wat wij doen, komen we tot de best passende oplossingen. Wij richten ons alleen op preventie in onze vitaliteitsdiensten door vitaliteitsprogramma’s, workshops, consultancy, digitale platforms en Vitality Coaching.

Wat is vitaliteit?

4 x ONDERSCHEIDEND

TECH EN COACHING

E-Health, activity trackers en apps verzamelen op een eenvoudige en goedkope manier feedback over gedrag en gewoonten. Om deelnemers hun energie en vitaliteit te laten verbeteren zetten wij Vitality Coaching in. Op basis van de inzichten uit de nul-meting gaan we op zoek naar persoonlijke verbeterpunten en helpen we deelnemers deze te realiseren. Deze combinatie is persoonlijk en effectief.

BORGEN EN VERBETEREN

Een vitaliteitsprogramma is voor ons nooit af. Werk verandert, de privé situatie verandert en stellen daarmee ook de vitaliteit constant op de proef. Wij bieden diverse mogelijkheden om de winst in vitaliteit te borgen en verder te verbeteren.

BUSINESS CASE

Wij rekenen u voor wat de integrale (ziekte)kosten zijn en wat de behaalde resultaten zijn op verschillende meetmomenten. Daarnaast maken we een realistische prognose voor de return of investment die in de toekomst nog te behalen is.

THE VITAL FOUR

Wij bieden integrale vitaliteitsprogramma’s aan met een kop en staart waarin de mentale, lichamelijke gezondheid, gedrag en omgeving centraal staan. High end Vitality Coaching zorgt voor een compleet op elkaar afgestemd aanbod waarbij specialisten op het gebied van diëtiek, ergonomie, mentale weerbaarheid ingezet worden om deelnemers optimaal te ondersteunen.

ONZE RESULTATEN

ZIEKTEVERZUIM
RETURN OF INVESTMENT
MEDEWERKERTEVREDENHEID
KLANTTEVREDENHEID