HR ANALYTICS

  • PRAKTISCH ONDERZOEK MET BESTAANDE EN/OF NIEUWE DATA

  • TOETSING VAN HYPOTHESES

  • ONDERZOEK NAAR IMPACT VAN INVESTERINGEN

  • ANALYSEREN VAN TRENDS EN VOORSPELLINGEN VOOR DE TOEKOMST

Categorie:
 

Beschrijving

HR ANALYTICS

Heb je een specifieke onderzoeksvraag op het gebied van vitaliteit? Ben je benieuwd wat werkt in je organisatie? Mis je het overzicht in alle data die er voor handen is? of wil je op kleine schaal uitproberen wat de effecten en opbrengsten zijn van vitaliteitsinterventies? Dan is doen van een (data)analyse een passende oplossing die je verder helpt.

ONDERZOEK EN DATA-ANALYSE VOOR VITALITEIT

Het verzamelen van data en feiten en dit op een goede manier analyseren wordt steeds belangrijker om een succesvol en slagvaardig te zijn als organisatie. VitalFacts biedt diverse mogelijkheden voor het snel en doelmatig grote hoeveelheden data te verzamelen door slim gebruik te maken van technologie (Apps, Sensors of Activity Trackers), questionnaires of PMO’s/ healthchecks. Als u bestaande data reeds voor handen heeft kan deze stap uiteraard overgeslagen worden. Wij zijn expert in het analyseren en combineren van beschikbare data en dit op een attractieve wijze rapporteren en/of presenteren. Dat levert je een snel en doelmatig inzicht op waarop je vervolgstappen kunt bepalen.

ONDERZOEK NAAR RESULTAAT VAN PILOTS 

Voor het testen van nieuwe technologie of technologische toepassingen voeren wij voor opdrachtgevers pilots uit waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor het meten van de effecten. Vaak zijn dit beperkte investeringen voor pilots met een hoog innovatief karakter. VitalFacts houdt hierbij nadrukkelijk de vinger aan de pols bij de verschillende processtappen en draagt zorg voor de rapportage en terugkoppeling.