HR Analytics

Heeft u een specifieke onderzoekvraag op het gebied van vitaliteit? Bent u benieuwd wat werkt in uw organisatie? Mist u het overzicht in alle vitaliteitsdata die er voor handen is? of wilt u op kleine schaal uitproberen wat de effecten en opbrengsten zijn van vitaliteitsinterventies? Dan is doen van een (data)onderzoek of een pilot een passende oplossing van VitalFacts die u verder helpt.

Onderzoek en data-analyse van vitaliteit
Het verzamelen van data en feiten en dit op een goede manier analyseren wordt steeds belangrijker om een succesvol en slagvaardig te zijn als organisatie. VitalFacts biedt diverse mogelijkheden voor het snel en doelmatig grote hoeveelheden data te verzamelen door slim gebruik te maken van technologie (Apps, Wearables of E-health), questionnaires of fysieke healthchecks. Als u bestaande data reeds voor handen heeft kan deze stap uiteraard overgeslagen worden. Wij zijn expert in het analyseren en combineren van beschikbare data en dit op een attractieve wijze rapporteren en/of presenteren. Dat levert u een snel en doelmatig inzicht op waarop u vervolgstappen kunt bepalen.

Pilots
Voor het testen van nieuwe technologie of technologische toepassingen voeren wij voor opdrachtgevers pilots uit waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor het meten van de effecten. Vaak zijn dit beperkte investeringen voor pilots met een hoog innovatief karakter. VitalFacts houdt hierbij nadrukkelijk de vinger aan de pols bij de verschillende processtappen en draagt zorg voor de rapportage en terugkoppeling.

Categorie: