THE NEXT LIFE STAGE

  • TEAMLEDEN KRIJGEN BETER INZICHT IN ELKAARS LEVENSFASEN

  • INZICHT IN ELEMENTEN DIE LEVENSFASEN BEÏNVLOEDEN

  • PERSOONLIJKE VERSCHILLEN IN IEDERE LEVENSFASE

  • OEFENINGEN, METHODEN EN PRAKTISCHE TIPS EN TRUCS

 

Beschrijving

INZICHT IN LEVENSFASEN IS ESSENTIEEL VOOR VITALITEIT

Een mens heeft in elke levensfase andere behoeften, verwachtingen en ambities. Werkgevers willen waar mogelijk rekening houden met de verschillende fasen in het werkende leven en de loopbaan van de medewerkers. Immers zij bepalen, naast de werknemer zelf, wat mogelijk en onmogelijk is bij het vervullen van deze wensen. Daarnaast is het van belang dat de verschillende waarden van de generaties te erkennen, omdat deze  tot uitdrukking kunnen komen in het gedrag van de organisatie

VERSCHILLENDE LEVENSFASEN

Het is mogelijk dat een medewerker in meerdere fasen tegelijk zit. De fasen zijn niet gekoppeld aan leeftijd. Dat maakt dat levensfasen een andere insteek hebben dan opvattingen over X, Y, of Z, generaties die alleen gekoppeld zijn aan de geboortedatum van een persoon. Het hoeft ook niet zo te zijn dat iedere medewerker alle fasen doorloopt. De medewerker kan ook meerdere keren dezelfde fase doorlopen. Zo kan de medewerker bijvoorbeeld vanuit de deskundigheidsfase, weer in de ambitiefase belanden als de medewerker een andere functie of rol gaat vervullen.

RESULTAAT

Per fase zijn thema’s, kenmerken, kwaliteiten, uitdagingen en aandachtspunten en tips. Die zijn toepasbaar op het eigen leven en, voor leidinggevenden, voor de medewerkers in hun team. We werken vanuit een theoretisch kader van de verschillende fasen en geven concrete handvatten en tools om de arbeidsbeleving passend bij de levensfase zo goed mogelijk inhoud te geven.