Vitaliteit Quickscan

Om snel inzicht te krijgen in de Vitaliteit in uw organisatie zet VitalFacts de Vitaliteit Quickscan in. Met een kort onderzoek bestaande uit deskresearch, metingen in het veld, en kwalitatief onderzoek stellen we vast waar uw organisatie staat.

U krijgt in de Quickscan een kort een bondig antwoord op de navolgende vragen:

  • Welke ‘winst’ kan uw organisatie behalen door haar ziekteverzuim te verlagen en vitaliteit vergroten?
  • Wat zijn uw doelstellingen voor vitaliteit?
  • Wat is de meeste passende aanpak voor vitaliteit?
  • Wie moet betrokken worden bij een onderwerp als vitaliteit?
  • Hoe communiceert u met heldere doelstellingen naar uw medewerkers?
Categorie: