VITALITEITSPLAN

  • LANGE TERMIJN PLAN VOOR DUURZAAM RESULTAAT

  • VOOR EN DOOR MEDEWERKERS VAN DE ORGANISATIE ONTWIKKELD

  • THEMA’S, ACTIVITEITEN, RESULTATEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VASTGELEGD

  • BUDGETTERING EN MONITORING VAN INVESTERINGEN IN VITALITEIT BESCHREVEN

Categorie:
 

Beschrijving

STRUCTUREEL EN DUURZAAM MET VITALITEIT AAN DE SLAG

Organisaties hebben vaak vele losse initiatieven op het gebied van vitaliteit. Intenties zijn vaak goed alleen in de uitvoering schort het aan visie, structuur, samenhang en echte lange termijn impact. Door een lange termijn plan te maken met medewerkers samen is de kans van slagen vele malen groter.

AANPAKKEN EN DOORPAKKEN

Wij starten meestal met een kort onderzoek bestaande uit deskresearch, metingen in het veld en interviews. Vervolgens stellen we vast waar uw organisatie staat en waar het verbeterpotentieel zich bevindt. We vertalen dit in een concreet actieplan voor de komende jaren.

ACTIES, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RESULTATEN

Acties worden beschreven, verantwoordelijken benoemd en duidelijke resultaten geformuleerd. Dat creëert commitment van iedereen die betrokken is bij de planvorming om ook in de uitvoering zijn/haar te vervullen.