Workshop The Next Time to Relax

Afschakelen, werk- privé balans en ontspannen is van belang voor onze gezondheid en vitaliteit. In deze workshop krijg je praktische handvatten om je te kunnen ontspannen en je werk- privé balans te verbeteren. Bij voorkeur meten wij voorafgaande aan de workshop de tijdsbesteding van de iedere deelnemer. Dat levert concrete data op die een direct aanknopingspunt zijn voor verbetering.

Verbeter je momenten van ontspanning

De workshop laat zien wat ontspanning is en waarom ontspanning zo belangrijk voor ons. In de praktijk vinden we het nogal eens moeilijk om dit te realiseren. We kijken naar hoe de tijdsbesteding over de dag en hoe dit geoptimaliseerd kan worden met momenten van ontspanning. Daarnaast is er op basis van de beschikbare data voor iedere deelnemer een persoonlijk advies.

Rituelen, ontspanningspatronen en ontspanningsoefeningen  

We gaan in op de rituelen om je ontspanning te verbeteren er wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen ontspanning en de activiteiten gedurende de dag.  Je ontvangt praktische handvatten om direct aan de slag te kunnen met het meer ontspannen door het leven gaan.