Zombies of energieke medewerkers? Hoe maken werkgevers 5X het verschil in hun kantooromgeving…

“Wij zetten mensen centraal in onze organisatie”, hoor ik regelmatig langskomen als ik managers spreek. Echter, als ik vraag naar de aandacht voor gezondheid en vitaliteit van medewerkers, valt er vaak een pijnlijke stilte. In Verenigde Staten tapt men uit een heel ander vaatje. Hier wordt al vele jaren geïnvesteerd in Corporate Wellness. Nederland kijkt vooralsnog de kat wat meer uit de boom, maar ook hier kan het niet lang meer duren voordat gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s prominenter op de managementagenda staan. En da’s maar goed ook want als je geen zombies wil maar energieke medewerkers moet je er wel iets voor doen. 

Google, Johnson & Johnson en Amazon

Vitale mensen maken het verschil: zij zijn in staat energiek, fit, ontspannen en bevlogen te werken en te leven. Jong of oud. Organisaties die actief bezig zijn met vitaliteit en gezondheid weten al lang dat niet alleen het ziekteverzuim telt. Het is een samenspel van vier factoren:

  • Body (fysieke gezondheid)
  • Brain (mentale gezondheid)
  • Behavior (gezond gedrag)
  • Building (gezonde werkomgeving).

Alleen door duurzaam te investeren in die volle breedte, zijn er excellente prestaties gedurende de hele loopbaan van medewerkers mogelijk. Google, Johnson & Johnson en Amazon hebben al gezien dat hun investeringen in gezondheid en vitaliteit veel opleveren: medewerkerstevredenheid gaat omhoog, ziekteverzuim gaat omlaag, de arbeidsproductiviteit neemt toe en mensen herstellen sneller na een periode van uitval. Hier tref je geen zombies aan.

En daarin staan ze niet alleen. Steeds meer bedrijven zien in dat de gezondheid en vitaliteit van medewerkers een van de belangrijkste voorspellers is van de financiële gezondheid van het bedrijf. Zo heeft 75% van de organisaties in de Fortune 500 een “Corporate Wellness”-programma voor haar medewerkers. Geen bubbelbaden en sauna’s, maar een in de organisatiecultuur ingebed gezondheids- en vitaliteitsprogramma dat vaak al jaren draait. Opvallend is dat ook in tijden van recessie deze programma’s stand hebben gehouden, hetgeen illustreert dat hier bewuste keuzes gemaakt zijn.

In Nederland investeren organisaties vooralsnog mondjesmaat in gezondheid en vitaliteit. Het geloof dat hier daadwerkelijk een valide businesscase achter zit, ontbreekt vaak. Ten onrechte, want een brede studie gepubliceerd in Harvard Business Review toonde reeds aan dat iedere geïnvesteerde euro zich in regel twee tot drie keer terugverdient.

Van sick buildings naar healthy environments

Sick buildings zijn door de technologische vooruitgang niet meer het grootste kantoorprobleem van organisaties. Wel hebben ze een uitdaging om hun kantooromgevingen gezonder en vitaler te krijgen. Zo  nodigen onze kantoren niet uit om meer te gaan bewegen terwijl een gemiddeld Nederlands bedrijf 55% van de medewerkers te weinig beweegt. Te weinig bewegen leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes en een aantal vormen van kanker. Daarnaast is er op het gemiddelde aanbod aan eten en drinken in een kantooromgeving ook het nodige aan te merken, zeker als je in ogenschouw neemt dat gemiddeld 50% van de medewerkers te dik is. Cijfers die er niet om liegen.

Kortom, we hebben we een serieus leefstijlprobleem in de maatschappij en dus ook onder de medewerkers die in organisaties werken. Daar komt nog bij dat werkgevers steeds meer risico’s voor verzuim en zelf dragen en verzuimkosten gemiddeld op 8% in plaats van 4% van de loonsom liggen (onder andere door integratiekosten, Arbokosten, verlies van productiviteit bij leidinggevenden en dossiervorming). Het is geen rocket science om vast te stellen dat hier een valide businesscase achter schuilt gaat.

5X Het verschil maken in uw kantooromgeving

Meer bewustwording creëren over het belang van bewegen, rust en ontspanning en gezond eten en drinken is een eerste stap richting meer energieke medewerkers. 95-99% van ons gedrag gaat op de automatische piloot dus het aanbieden van een stimulerende en uitdagende omgeving is een eerste, belangrijke stap om mensen in beweging te krijgen. Hierin hebben organisaties tal van mogelijkheden om een slag te maken in body, brain , behavior en building. Een korte greep uit de mogelijkheden volgt hieronder.

1. Zit/sta-tafels en dynamisch kantoormeubilair

De zit/sta-tafel lijkt aan een revival bezig. In het verleden werd de staplek al binnen diverse kantoorconcepten toegepast maar in de praktijk werd deze maar zelden echt gebruikt. Het wezenlijke verschil waarom de zit/sta-plek nu wel gaat slagen is dat de sense of urgency duidelijker is geworden. “Zitten is het nieuwe Roken” zit bij medewerkers steeds beter tussen de oren en zij willen hier best iets aan doen. Ook dynamisch meubilair past in deze bewustwording. Vooralsnog worden de fietsjes, loopbanden en leunplekken gezien als een aandachttrekker maar het draagt zeker bij aan het doorbreken van zittend gedrag en helpt om de bewustwording in het bedrijf op een aantrekkelijke manier te vergroten.

2. Schaarste in faciliteiten creëren

Het creëren van minder faciliteiten en services leeft op gespannen voet met de hospitality gedachte, zou je in eerste instantie denken. Echter, hierin zit een denkfout, namelijk dat de medewerker altijd ontzorgd moet worden en de tijd die besteed wordt aan het verkrijgen van de faciliteiten en/of diensten verspilde tijd is. Terwijl lopen in plaats van zitten juist wenselijk is vanuit gezondheidsperspectief. Een aantal mogelijkheden om bewegen verder te stimuleren door minder te faciliteren zijn:

  • Centrale afvalplekken in plaats van prullenbakken bij bureaus
  • Reduceren van het aantal zitplaatsen in het bedrijfsrestaurant en mensen met een goed verzorgd en (gezond!)lunchpakketje tijdens de lunch een rondje buiten laten lopen.
  • Minder parkeervoorzieningen/ stimuleren van openbaar vervoer.

 3. Inrichting en logistiek aanpassen

 Idealiter is de inrichting van gebouwen zo uitnodigend dat het bewegen stimuleert. Aantrekkelijke (staande) vergadermogelijkheden, ‘trein-zitjes’ voor werken in teams en leuke koffiecorners op verschillende plekken in het gebouw nodigen uit om de eigen werkplek even te verlaten en even naar een andere plek te lopen.  Daarnaast kunnen er “belroutes” voor het voeren van een telefoongesprekken uitgezet worden, zodat medewerkers tijdens voeren van telefoongesprekken de nodige meters kunnen maken door de bordjes “belroute” te volgen.

4. Fitness Ruimte/Ontspanningsruimte/ Stilteruimte

De meeste mensen krijgen te horen dat hoe harder je werkt, hoe langer je werkt, hoe beter het is. Dat is niet duurzaam omgaan met medewerkers, en is niet waar. Het gaat om focus tijdens je werk, en dat betekent dat je de gelegenheid moet hebben om jezelf op te laden, om te ontspannen en/of om je zinnen op iets anders te zetten. Voor de een betekent afschakelen sporten, de ander speelt graag een spelletje tafelvoetbal en weer een andere gaat graag mediteren in een stilteruimte.

5. Gezonde voeding aanbieden

Voeding speelt een heel belangrijke rol in onze gezondheid en vitaliteit. Iedereen kent de afterlunch-dip of de lekkere trek rond 16:00 uur en de behoefte om dan even een snack te nemen. Het aanbieden van een gezond assortiment of alleen gezonde producten in bedrijfsrestaurants is een stap die je hierin kan zetten. Daarnaast heeft een aantal organisaties er nu ook voor gekozen om snoep- en frisdrankautomaten uit het pand te verbannen.

Hoe nu verder?

Of het nu gaat over het terugdringen of voorkomen van ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid van medewerkers of het verhogen van medewerkerstevredenheid, het zijn thema’s waarin gezondheid en vitaliteit een prominente rol spelen. Met plezier werken aan gezondheid en vitaliteit is enorm belangrijk. De “Fun Factor” maakt deelname laagdrempelig en zorgt ervoor dat gezondheidswinst behouden blijft. Dat kan in organisaties alleen als er sterke coalities zijn en het geloof dat zaken anders moeten. Het is een speelveld waarin vaak een CEO sponsor is en Human Resources en Facilities elkaar ontmoeten en elkaar versterken. Als aan die randvoorwaarden is voldaan, liggen er mooie kansen voor gezondheid en vitaliteit en kijken we alleen nog maar naar Zombies op TV in The Walking Dead en niet maandag ochtend als we ons kantoor binnenlopen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.