VITAAL LEIDERSCHAP VITALITEITSPROGRAMMA

  • VITALITEITSPROGRAMMA VOOR ONTWIKKELING VAN DE COMPETENTIE “VITAAL LEIDERSCHAP”

  • INZICHTEN EN TOOLS OM VITALITEIT VAN MEDEWERKERS TE VERBETEREN, TE BEOORDELEN EN TIJDIG TE ACTEREN

  • MEDEWERKERSBEVLOGENHEID EN BETROKKENHEID STIMULEREN OM VERLOOP TEGEN TE GAAN

  • INTERACTIEVE MIX VAN THEORIE, TOOLS EN CASES

  • GESPREKSTECHNIEKEN EN GESPREKSVAARDIGHEDEN OM OP EEN GOEDE MANIER HET VITALE GESPREK TE VOEREN ALS LEIDINGGEVENDE

 

Beschrijving

VITALITEIT BEGINT BIJ GOED LEIDERSCHAP

Circa 70% van de medewerkers verlaat de organisatie uit ontevredenheid met hun leidinggevende. Daarnaast vallen medewerkers uit doordat signalen niet tijdig opgemerkt zijn door leidinggevenden. Om duurzame organisaties te creëren hebben we leiders nodig met oog voor vitaliteit in hun teams. Leiders die een zintuig ontwikkeld hebben om de vitaliteit van medewerkers te herkennen, te beoordelen, en instrumenten kunnen toepassen om dit te verbeteren. Vitaal Leiderschap is een vitaliteitsprogramma voor leidinggevenden en is een waardevolle aanvulling op reguliere Management Development programma’s.

INTERACTIEVE MIX VAN THEORIE, TOOLS EN CASES

Vitaal Leiderschap is een interactieve mix van theorie, tools en cases. Deelnemers leren wat zij kunnen doen om vitale medewerkers te hebben en houden en signalen en/of situaties waarin het minder goed gaat met medewerkers eerder te herkennen. Dat leidt tot een betere dialoog tussen medewerker en leidinggevende, een hogere vitaliteit, betere performance en minder verzuim. Meer vitaliteit betekent meer bevlogenheid en betrokkenheid en een lager verloop van de beste medewerkers.

VITAAL LEIDERSCHAP BEGINT BIJ LEIDERS

Ons programma start met een uitvoerige intake met de opdrachtgever. Hierin worden belangrijkste elementen van verzuim en ontwikkeling geïdentificeerd en wordt uitvoerig stil gestaan bij de cultuur van de organisatie. Op basis van deze analyse wordt het programma samengesteld. Hierbij zijn bij voorkeur een aantal leidinggevenden uit de organisatie betrokken zodat het programma nauw aansluit bij de behoeften in de organisatie. Dit programma sluit perfect aan bij individuele vitaliteitsprogramma’s.