VITALITY SCORECARD

  • DOELEN, KRITIEK PRESTATIE INDICATOREN EN ACTIVITEITEN IN 1 OVERZICHT

  • MONITORING VAN RESULTAAT VAN VITALITEIT

  • ANALYSE VAN TRENDS EN AFWIJKINGEN

  • INSTRUMENT TER VERANTWOORDING VAN INVESTERINGEN IN VITALITEIT

Categorie:
 

Beschrijving

METEN VAN VITALITEIT IS WETEN

Investeren in vitaliteit van medewerkers doen inmiddels tal van organisaties. Helaas ontbreekt het In de praktijk vaak aan instrumentarium om ook de resultaten van alle inspanningen structureel te meten. VitalFacts heeft de Vitality Scorecard ontwikkeld om resultaat structureel te meten en te monitoren.

DOELSTELLINGEN VOOR VITALITEIT

De Vitality Scorecard is een perfect framework om met elkaar de dialoog over verwachtingen en doelstellingen te voeren. Daarnaast helpt het om de resultaten te monitoren en in overleg met elkaar te bespreken.

LESS IS MORE

Gezamenlijk met een projectteam worden 10-15 duidelijk KPI’s samengesteld waarmee het succes van de inspanningen gemeten wordt. Hierbij hoort een duidelijke definitie van de KPI is, wat de norm is en welke meetfrequentie wordt gehanteerd.

MEETMETHODEN EN INFORMATIEBRONNEN

Veelal zien we dat organisaties op al veel relevante informatie beschikbaar is, maar deze niet structureel wordt ingezet. Daarnaast kan uit analyses blijken dat onderdelen van de informatie op dit moment nog niet voor handen zijn en nieuwe meetmethoden of systemen geïntroduceerd moeten worden.